De nya EU-reglerna syftar till att fasa ut lampor som drar mycket energi och förbudet mot halogenlampor började gälla 1 september. Sedan dess är det förbjudet att både tillverka och köpa in halogenlampor till butiker. Lagen gäller halogenlampor som passar för 230 volt.

Enligt Energimyndigheten ska denna lampa ersättas med led-lampor som drar 3–4 gånger så lite energi som en halogenlampa. Lysdiodlampan, det vill säga led-lampan, har dessutom längre livslängd.

– Gödlamporna, som har fasats ut sedan tidigare, drog ännu mer energi. Halogenlampan var något bättre än glödlampan men den behövde dock mycket energi för att få ett visst ljusutbyte, säger Staffan Gunnarsson, energi- och klimatrådgivare på Uppsala kommun.

Staffan Gunnarsson berättar även att en halogenlampa genererar mycket värme, men inte så mycket ljus.

– De modernare led-lamporna använder mycket mindre energi för att få samma ljus. Inom EU vill man minska energianvändningen för belysning och därför fasar man ut de typer som drar mycket.

Eftersom det endast är lagstiftat inom EU kan lamporna fortfarande tillverkas utanför unionen.

– Men man får inte importera nya halogenlampor.

Är folk medvetna om det här lampbytet?

– Jag tror att man har tvingats bli medveten om det eftersom led-lampor i princip är de enda som säljs. Det finns ju många olika varianter som kan ersätta halogenlampan. Men sedan är det väl bättre att de halogenlamporna som finns kvar inom handeln används och återförbrukas i stället för att kastas bort, säger Staffan Gunnarsson.