Det visar en Sifo-undersökning som Swedbank och sparbankerna genomfört.

– Många köpare missar tyvärr att sätta sig in i bostadsrättsföreningens ekonomi och nöjer sig kanske med att läsa objektsbeskrivningen. Då riskerar man att gå miste om viktig information om föreningens lån, sparande och framtida renoveringar som alla har inverkan på framtida avgifter och räntor för den enskilde bostadsrättsinnehavaren, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom i ett prssmeddelande.

Undersökningen visar att 29 procent av de tillfrågade inte läste årsredovisningen. Ytterligare en del av bostadsrättsköparna läste årsredovisningen men uppgav att det som stod i den inte spelade någon roll för köpbeslutet.