Det visar Renoveringsindex, en sammanvägning av rotavdragen och SCB:s handelsstatistik, som företaget Garageportexperten räknat fram.

– Under andra halvåret 2018 såg vi en stadig ökning av renoveringsviljan i Uppsala län. Sänkningen av rotavdraget 2016 hade en starkt negativ inverkan på marknaden i hela landet, men de nya siffrorna från Renoveringsindex visar nu en tydlig återhämtning, säger Mikael Holmstrand, vd för Garageportexperten och initiativtagare till Renoveringsindex.

Enligt sammanställningen köpte boende i Uppsala län rotavdragsberättigade tjänster för drygt 1 miljard kronor under 2018, samtidigt uppskattas byggvaruhandeln i länet till drygt det dubbla, skriver Gargeportexperten i sitt pressmeddelande och beräknar det genomsnittliga investeringen i renovering till drygt 8 500 kronor per länsinvånare. Det är en ökning med 1 procent jämfört med 2017.

När det gäller enbart rotavdrag visar en sammanställning från Länsförsäkringar att de som utnyttjade rotavdrag i Uppsala län under 2018 i snitt yrkade avdrag på 8 465 kronor. Mest avdrag yrkade rotutnyttjare i Håbo och Knivsta kommuner med drygt 10 000 kronor i snitt. Minst avdrag yrkades i Tierp och Älvkarleby kommun – med omkring 7 800 per rotutnyttjare.

För det närbesläktade rutavdraget gjordes i genomsnitt avdrag på 5 070 kronor i Uppsala län under 2018. Det är bara i Stockholms län och Skånelän som avdragen var högre.