Mer än vart tionde fritidshus i landet, 12 procent, som var till salu under september prissänktes. I Uppsala län var det en något mindre andel, 9,4 procent. Det framgår av en kartläggning som bostadssajten Booli har gjort.

– Som säljare kan det vara skönt att sälja fritidshuset innan vintern för att slippa betala för en hel säsong då huset inte nyttjas. Det kan förklara att många objekt prissänks och att utbudet är relativt högt under september, säger Matilda Adelborg, pressansvarig på Booli i ett pressmeddelande.

Skillnaden mellan länen är stor när det gäller andelen prissänkta objekt, annonstider och andelen återpublicerade annonser, det visar kartläggningen. I Uppsala län är dock marknaden stabilare än på många andra håll. Tiden som objekten ligger ute till försäljning är kortast i landet i Uppsala län, tillsammans med Skåne. Medianvärdet under september i år var 27 dagar, att jämföra med 41 dagar under samma period förra året. Andelen prissänkta objekt var också lägre i länet än under samma period förra året. I september 2018 prissänktes 13 procent av fritidshusen som låg ute till försäljning i Uppsala län. I år var det 9,4 procent. Andelen återpublicerade annonser var i september 8,3 procent, samma månad förra året var det 14,6.

I landet som helhet prissänktes 12 procent av de fritidshus som var ute på marknaden i september. 9,7 procent av objekten återpublicerade. Samtidigt var annonstiden för fritidshus den kortaste på flera år.