– Vi räknar med att försäljningen ska komma i gång inom en månad. Planen är sedan att påbörja byggarbetena i slutet av april eller början på maj, säger Morgan Österlind, vd för Erlandsson Bygg Öst.

Flerfamiljshuset ska byggas på den tomt som ligger i korsningen av Rådhusallén och Södra Esplanaden i de centrala delarna av Tierps köping.

Huset kommer att innehålla 27 lägenheter från två till fyra rum med kök där lägenheterna på den sjunde och högsta våningen kommer att ha takterrasser. På entréplanet i huset kommer det att finnas ett par affärslokaler.

Artikelbild

| Sandra Tibring, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Tanken är att det nya bostadshuset ska vara inflyttningsklart till sommaren 2020, säger Morgan Österlind.

Huset kommer när det är färdigtbyggt att vara det högsta i Tierps kommun.

Det är Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Tierp som har uppdraget att sköta försäljningen av lägenheterna i det som kommer att heter bostadsrättföreningen Lejonet.

Enligt Sandra Tibring som är fastighetsmäklare på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling så är intresset stort för lägenheterna.

– Antalet intresseanmälningar är betydligt flera än vad det finns lägenheter, förklarar Sandra Tibring.

Inom den närmaste månaden kommer Sandra Tibring och hennes kollegor att börja kontakta alla de som lämnat in intresseanmälningar för att teckna köpeavtal.

– Vi kommer att kontakta alla som visat intresse och sedan arbetar vi enligt först till kvarn-principen från säljstartsdagen, redogör Sandra Tibring.

Vilka är det som lämnat in intresseanmälningar?

– Det är både de som bor i Tierps kommun i dag och söker sig en ny typ av boende men det finns även en hel del människor från andra håll som visat intresse, säger Sandra Tibring.

Det nya bostadshuset är en del i förändringen av området kring Södra Esplanaden och Rådhusallén.

Sommaren 2018 togs det första steget då det kommunala bolaget Temab bytte ut den fjärrvärmekulvert som går i marken längs med hela Rådhusallén. För att öka på trafiksäkerheten i områdetkommer både gång- och cykelväger att breddas. Även en ny gatubelysning kommer att sättas upp på Rådhusallén.

Även i allén på Södra Esplanaden kommer ny gång- och cykelbana att anläggas. Där kommer Tierps kommun även att vidta en del åtgärder för att de lindar som finns där i dag ska kunna stå kvart när det byggs om i allén och områdena runt omkring.