Studien “Putting the Human First in the Future Home" har kartlagt hur användare över hela världen förhåller sig till teknik i sin hemmamiljö.

Där framkommer det att hemmalivet blivit allt viktigare för svenskar. 48 procent tillbringar mer tid i sina hem än de gjorde för fem år sedan. Studien visar också att användarna ännu inte vant sig vid smarta enheter i sina hem. Fyra av tio svenska konsumenter tycker att teknik kan vara påträngande och hälften svarade att tekniken utgör ett hinder för social interaktion. Hälften av svenskarna i åldrarna 18-34 år oroar sig över att de har blivit alltför beroende av teknik, samtidigt som 41 procent i denna åldersgrupp är rädda för hur mycket information smarta enheter i hemmet samlar in om dem. Den grupp som är mest positiv och har störst förtroende för ny teknik i hemmet, är de som är 65 år och äldre. En majoritet av denna grupp upplever att smarta enheter i hemmet gör deras liv både enklare och roligare. Cirka tre av tio upplever att tekniken i hemmet ökar tryggheten.