Regeringens satsning, som presenterades i veckan, vill gynna "stadsgrönska och ekosystemstjänster" i urbana miljöer, något som anses öka hälsa och välbefinnande och bidra till klimatanpassning. Bidraget omfattar 100 miljoner kronor under 2018 och kan sökas i två omgångar. Sista datum för första omgången är 30 april.

Enligt Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör på Uppsala kommun, kommer kommunen att lämna in en ansökan där man hoppas på extra pengar till investeringar i främst gatuträd, men även parkträd.

Man hoppas även kunna göra nya investeringar i Vindhemsparken och Stiernhielmsparken. Batteriparken är också prioriterad, men där finns ännu ingen projektledare utsedd.

– I urbana miljöer där det inte finns så mycket grönska kan det här bidraget göra en skillnad. Det är viktigt att kommunerna planerar in stadsgrönska och ekosystemtjänster när det sker en förtätning eller byggs nytt. Bidraget kan innebära att kommunerna kan genomföra olika satsningar som annars kanske inte skulle ha gjorts, säger Per Lindkvist, enhetschef på Boverket, i ett pressmeddelande.

Bidrag kommer att ges för max 50 procent av kostnaderna för att genomföra planerna.