Samtidigt som den första etappen av den stora satsningen på bostäder i området Sala backe och Årsta fullföljs inleds nu etapp 2. Etappen omfattar området runt Årsta centrum söder om och i direkt anslutning till etapp 1.

Först ut blir byggandet av 170 hyresrätter med förskola i bottenplan i fastighetsbolaget Botryggs regi. Bygget planeras vara färdigställt och klart för inflyttning hösten 2021.

– Jag är glad att Uppsala går i täten för att utveckla bostadsmarknaden i en socialt hållbar riktning. Det gynnar Uppsalaborna och vi lär oss mer för varje nytt projekt. Förhoppningsvis får vi dessutom fler kommuner att följa vårt goda exempel, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande samt ordförande i kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott, i ett pressmeddelande från Uppsala kommun.

Artikelbild

| Byggandet längs Fyrislundsgatan i Uppsala fortsätter nu med etapp 2.

Etapp 2 innehåller totalt omkring 700 bostäder, både hyrelägenheter och bostadsrätter. Men även omsorgsboende, förskola och handel. Projektet innefattar även fyra nya kvarter i närheten av Årsta torg med drygt 4 000 kvadratmeter för handel och annan centrumverksamhet och kommer vara färdigbyggt tidigast år 2024, enligt planen.

Östra Sala backe byggs i fyra etapper och kommer när allt är klart bestå av omkring 2 500 nya bostäder längs Fyrislundsgatan, från Vaksalagatan vid Gränby centrum i norr till Fålhagsleden vid Fyrislund i söder. Området som bebyggs var tidigare en kraftledningsgata som gav plats för området när ledningarna kunde grävas ned under jord.