Den första bron på platsen byggdes 1645 i och med drottning Kristinas nya stadsplan. Självklart skulle staden med dess moderna snitt smyckas med en ny smäcker bro. Med sin äldre kusin Dombron i norr, kom den kort och koncist att kallas för Nybron.

Under det första århundradet bestod den likt stadens andra broar av trä. Ett material som visade sig föga motståndskraftigt när elden var i farten. 1775 stod därför den första stenbron klar. Dagens bro, som också är av sten, tillkom dock inte förrän 1899. Detta kan observeras om man kikar närmre på valvet där årtalet är inristat.

Under efterkrigstiden breddades bron till hela 19 meter på grund av den ökande trafiken. Under 60-talet skulle den gamla Nybron få en ytterst oväntad roll som mötesplats och symbol för mods-kulturen. Om denna period skrevs till och med en bok: Nybron på 60-talet (2011). En av medförfattarna Leif Stacksteg säger i en intervju till UNT från 2011:

Artikelbild

– Det var alltid någon där och vi var där varje dag. Nybron var stället utanför hemmet där vi fick ömhet och trygghet. Det kunde vara hundratals ungdomar samlade på båda sidor och upp emot Fyristorg. Det hände alltid något och man fick en uppdatering av vad som var på gång. Det var en skola. Där lärde vi oss att bli vuxna.

Allt har sin tid och plats. 60-talet svingade förbi och mods-kulturen likaså. Nybron står dock till synes lika stadigt som vid invigningen 1899. Under årens lopp har bron sett personligheter och kulturer förpassas till historien. Alla från drottning Kristina till Kenta och Stoffe har nyttjat den breda men korta passagen över Fyrisån.