I snitt steg priserna på bostadsrätter med 7,8 procent i Uppsala län under perioden juli-september. Störst var prisökningen i Håbo kommun (+28,8 procent) följt av Knivsta kommun (+9,2 procent). I Uppsala kommun, där merparten av lägenhetsaffärerna gjordes var prisökningen 7,3 procent, vilket innebär att snittpriset per kvadratmeter låg på 39 460 kronor.

För de senaste 12 månaderna har försäljningspriset i Uppsala län backat med 8,1 procent, för Uppsala kommun ligger motsvarande siffra på -7,4 procent.

På riksnivå var prisökningen under den senaste tremånadersperioden 3,2 procent.

– Den senaste månaden ökade priserna i samtliga storstadsområden. Det gäller även innerstäderna med undantag av Göteborg där de var oförändrade. Senaste 3-månaderssiffran, där vi just nu jämför tredje med andra kvartalet i år, visar också genomgående prisökningar. Årssiffrorna är dock alltjämt på minus för samtliga redovisade områden. Jämfört med förra årets rekordvolymer är antalet sålda bostadsrätter hittills cirka 6 procent färre i år, säger Hans Flink, affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik i ett pressmeddelande.

– Det stora bostadsutbudet medför att köparna har fler objekt att välja på och att själva säljprocessen tar längre tid. Trots det sker det många försäljningar och bara mot rekordåret 2017 är volymerna lägre. En lugnare marknad gör att mäklarna har lättare att sätta mer korrekta marknadspriser och om vi tittar på skillnaden mellan utgångspris och slutpris så har skillnaden minskat under 2018 jämfört med 2017, säger Hans Flink.

På villamarknaden har priserna de senaste månaderna sjunkit i Uppsala län med 0,4 procent, att jämföra med rikssnittet som ligger på -0,7 procent. I Uppsala kommun ökade villapriserna med i snitt 3,6 procent.