Det är konsultföretaget Ramböll som ligger bakom rapporten och som på uppdrag av Hyresgästföreningen räknat på konsekvenserna av marknadshyror. Nuvarande regleringar sätter en rejäl press på hyrorna, visar utredningen enligt Hem & Hyra och med fri hyressättning skulle hyrorna nästan fördubblas i vissa stadsdelar.

På Norrmalm i Stockholm skulle genomsnittshyran gå från 6 800 kronor till 12 200 kronor enligt konsultfirmans beräkningar. För Stockholm i stort handlar det om en ökning med i genomsnitt 50 procent – men utvecklingen är densamma även i mindre städer. I Halmstad och i Helsingborg skulle hyrorna öka med 31 respektive 24 procent om marknaden avreglerades.

– En återkommande uppfattning bland förespråkarna för marknadshyror har varit att det skulle medföra hyresjusteringar som begränsades till innerstadsområden. Detta antagande punkteras av Rambölls undersökning, säger Marie Linder, Hyresgästföreningens förbundsordförande i ett uttalande enligt Hem & Hyra.

– Bruksvärdesmodellen är både långsiktig och förutsägbar, därtill politiskt stabil och verkligheten har visat att den fungerar i såväl låg- som högkonjunktur under stora påfrestningar. Dessutom ger denna modell stabila vinster åt företagen samtidigt som hyresgästerna får trygghet och inflytande, säger Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen i ett pressmeddelande.

Rapportförfattarna påtalar dock att det finns vissa negativa konsekvenser med en hård reglering av marknaden, bland annat påpekar man att nyproduktion förmodligen skulle öka om fastighetsägarna fick sätta hyrorna fritt. Dagens bostadsbrist gör att allt fler tvingas äga sitt boende.

Uppskattningen av hyresnivåerna för Göteborg landade på en ökning om 32–50 procent. Någon uppskattning för Uppsalakommuner har inte gjorts i undersökningen.

Rapporten i sin helhet kan läsas här.