Undersökningen Samhällsbarometern ges ut av Projektengagemang, en konsultkoncern inom samhällsbyggnad. 3 000 svenskar har svarat på frågor sammanställda av Kantar Sifo om hur de tror att framtidens stadsliv kommer att se ut. Eller närmare bestämt runt år 2050.

På frågan om vilken typ av bostäder som kommer att bli vanligare till år 2050 svarar de flesta (40 procent) att självförsörjande hem, alltså bostäder som har egen energiproduktion och odlingar, är det mest troliga, tätt följt av grindsamhällen (35 procent). Var fjärde tror också att flexibla bostäder som går att utöka eller krympa vid behov är på frammarsch.

Och allra mest villiga att bo i självförsörjande hem är boende i Uppsala län, där 47 procent kan tänka sig den boendeformen. Två respektive trea hamnar Kronobergs län och Östergötland. Blekingeborna är de som är mest skeptiska.

– Framöver kommer behovet av fler olika sorters bostäder för varierande livssituationer att öka allt mer. Många kommer att prioritera att bo billigt, men förhoppningsvis kommer ökad boendekvalitet också att efterfrågas. Vi måste våga utvärdera dagens boendeformer och utmana våra befintliga preferenser, säger Hans-Olof Carlson, arkitekt på Projektengagemang, till branschtidningen Mäklarvärlden.

Också vad gäller trafikfrågor ligger boende i Uppsala län i framkant. Mest positiva till att låta barn åka ensamma i självkörande fordon är folk från Stockholm, Södermanland och Uppsala (54 procent).

Något annat som Uppsalabor hemskt gärna vill se är fler cykelvägar och även trafiktunnlar.

En stigande trend anses vara möjligheten att arbeta mer på distans. 57 procent av de tillfrågade tror att vi kommer att ha kontor och arbetsplatser i hemmet. Däremot är boende i Uppsala län mest negativa till möjligheten till att jobba mer hemifrån.

Vad som kommer att bli vanligast på jobbet 2050 råder det inget tvivel om: gym får överlägset flest röster.