Det menar Lars Silfverswärd, skadeförebyggande expert på If. Enligt en sammanställning från försäkringsbolaget sker drygt 600 000 inbrott i villor och bostäder varje år. Och en ny undersökning från YouGov visar en oroande tendens: 17 procent av de tillfrågade väljer bort att ringa polisen som första åtgärd när de får syn på ett pågående inbrott, de väljer i stället att kontakta grannen eller rentav att ingripa själva.

– Det är anmärkningsvärt att så många väljer bort polisen i ett akut skede. Det gör att chansen att gripa förövaren minskar avsevärt, det är beklagligt eftersom vi redan har en väldigt låg uppklarningsprocent på inbrott bara omkring tre procent, säger Lars Silfverswärd i ett pressmeddelande.

Han förordar en mer försiktig inblandning.

Artikelbild

– Visa gärna tjuvarna att de är upptäckta, till exempel genom att ropa åt dem. Det kommer förmodligen att göra att de avbryter inbrottet. Ta bilder av dem och deras fordon med mobilen om du har möjlighet, men håll avstånd. Det kan vara farligt om tjuven känner sig trängd. Det är inte värt att risken att råka ut för något värre.

En av de mest effektiva metoderna för inbrottsbekämpning är enligt SilfverwärdGrannsamverkan. Enligt Brottsförebyggande rådet minskar inbrottsrisken med i genomsnitt 26 procent.

I Ifs undersökning hade 11 procent varit utsatta för inbrott, men nästan hälften polisanmälde det inte.

– Om det beror på en allmän misstro till att polisen ska klara upp brottet, eller något annat, det vet vi inte, säger Lars Silfverswärd.