Att titta på antalet budgivningar och inblandade budgivare kan vara ett sätt att mäta temperaturen på bostadsmarknaden. Bostadssajten Booli har tagit fram statistik för mars månad som man jämför med samma period ett antal år bakåt i tiden.

– Både köpare och säljare kan känna sig trygga med priset när det varit en budgivning. Budgivningens funktion är att leda fram till rådande marknadspris, säger Matilda Adelborg, pressansvarig på Booli.

I Uppsala kommun var det i snitt 7,4 budgivningar med 2,2 budgivare inblandade vid de lägenhetsaffärer som gjordes i mars i år. Vid samma tidpunkt för fyra år sedan, mars 2015, var det 10,4 bud fördelat på 3,2 budgivare, enligt statistiken som Booli tagit fram.

– En förklaring kan vara att det byggts otroligt mycket i Uppsala den senaste tiden. Utbudet av framförallt lägenheter har exploderat i Uppsala, men efterfrågan har inte ökat i samma takt, säger Matilda Adelborg om nedgången i antalet bud och budgivare när det gäller lägenhetsaffärer i Uppsala kommun.

Siffrorna för mars i år är dock något högre än fjolårets. Då var det i genomsnitt 6,3 bud och 2,2 budgivare.

Genomsnittet för landet var i årets mätning av Booli 8,9 bud per lägenhet med 2,7 budgivare inblandade.

På villamarknaden lades det betydligt fler bud i genomsnitt – 10,8 på marknaden i Uppsala kommun och 9,6 i Uppsala län. Antalet budgivare var 2,8 i Uppsala kommun och 2,5 för länet i stort.

För villor var genomsnittet i landet 8,9 bud och 2,5 budgivare.