Som husägare kan man bli lite kallsvettig när allt mer snö lägger sig på taket, men faktum är att de flesta villatak normalt sett inte behöver skottas. Lutningen på ett vanligt sadeltak gör att taket tål mer och byggreglerna är anpassade för att tak ska klara vikten av snö, som kan bli avsevärd.

Hur tung snön är beror på hur högt vatteninnehållet är. Enligt SMHI:s lista är det stor skillnad på nyfallen fluffig snö, som väger mindre än 30 kilo per kubikmeter, och våt nysnö, som kan väga upp mot 200 kilo per kubikmeter. Vårsnö som håller på att smälta kan väga upp mot 400 kilo per kubikmeter.

Har man tak som antingen är byggt i vinkel, har en mindre lutning eller rent av är platt, kommer saken i ett annat läge. Att huset, uterummet eller vedskjulet mosas under snötyngden är både tråkigt och onödigt. Och om till exempel ytterdörren börjar kärva är det ett säkert tecken på att taket är tungt.

Flera försäkringsbolag tipsar på sina hemsidor om hur man ska göra när snön skottas bort, för det är viktigt att det görs på rätt sätt. Till att börja med är det först när det ligger runt en halvmeter snö på taket som man bör fundera på att ta bort den.

Säkerheten är viktig och Folksam rekommenderar att man inte gör jobbet själv utan i stället anlitar professionella snöröjare. Man ska aldrig skotta ensam, utan vara minst två personer som hjälps åt och ha ordentlig säkerhetsutrustning.

Länsförsäkringar betonar att man ska lämna kvar åtminstone en decimeter snö, annars kan man råka skada taket med snöskyffeln. Det är också viktigt att skotta lika mycket på båda sidor av taket, snedbelastning kan orsaka skador på konstruktionen. Folksam tipsar om att skotta av snön i lager för att kunna hålla jämn belastning.

If tycker att man ska se till att få bort den nedskottade snön från husväggarna, stora snöhögar ökar risken för fuktskador när de sedan smälter.

I Uppland väntas mer nederbörd i slutet av veckan. I de norra delarna både som snö och snöblandat regn. I Uppsala såg på onsdagen det mesta ut att komma som regn.