Uppsala och Stockholm är de enda kommuner i landet som har övervikt på bostadsrätter kontra hyresrätter, enligt statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB. Uppsala toppar klart med 64 procent bostadsrätter mot Stockholms 56 procent.

Enligt många som tidningen har talat med är Uppsalamarknaden i stort behov av differentiering: fler hyresrätter och fler "prisvärda" bostadsrätter efterfrågas. Men hur ska en förändring komma till stånd?

Det statliga investeringsstödet, som utökades i våras, har varit ett verktyg. Men succén har hittills uteblivit. I Uppsala är projektet Dansmästaren, Uppsalahems studentboende i Rosendal, det enda som hittills erhållit stödet. Men flera projekt kan komma att bli aktuella framöver. Och det med hjälp av prefabricerade hus.

– Man måste hitta sätt att komma ned i produktionskostnad, det är det vi kan jobba med. Vi tittar på om vi kan serietillverka hus på fabrik i stället för på plats, då kan man komma ned 10–15 procent i själva byggkostnaden. Då kan man komma ned så pass i den totala produktionskostnaden att investeringsstödet kan beviljas. Har man normal byggkostnad, då klarar man inte att komma under maxhyran, säger Stefan Sandberg, vd på Uppsalahem.

Uppsalahem letar i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen efter områden i Uppsala där den här typen är lämpliga.

– De behöver passa in gestaltmässigt. Just nu arbetar vi aktivt för att få ihop en lösning med serietillverkade hus i Bäcklösa. Det kan bli cirka hundra lägenheter byggda med den metoden. Sen tittar vi också på kransorter som Storvreta, Länna, Björklinge och Bälinge. Men detaljplanerna är inte klara så det dröjer 1–2 år till.

LÄS MER: Svårare att sälja nyproduktion

Det är emellertid inte bara byggkostnader – där material har stigit ordentligt i pris de senaste åren – som utgör hela produktionskostnaden när det byggs bostäder. De faktiska byggkostnaderna är enligt Sveriges Byggindustrier 53 procent, resterande är bland annat markkostnadsrelaterade och skatter. Just markkostnaderna har gått upp mycket de senaste tio-tolv åren enligt siffror från SCB. Kommunens mark- och exploateringsenhet kan inte exempelvis sätta andra priser för Uppsalahem, utan priserna sätts på den öppna marknaden. Markpriserna är dock högre när det ska byggas bostadsrätter än hyresrätter. Tidningen har sökt men inte hunnit få någon kommentar från Uppsala kommun.

För både hyres- och bostadsrätter utgör ledtiderna ett bekymmer för utbudsbilden.

– Det kan förändras mycket under den tid som går mellan ritbordet och säljstart. Det är det som har hänt nu, många har tänkt ganska lika, och så kommer allt ut samtidigt, säger Ulrika Lööf på Riksmäklaren.