"Uppsala behöver en bostadsförmedling, precis som andra storstäder." Så stod det att läsa på vår debattsida i december 2012. Inlägget var undertecknat av bland annat kommunalråd Erik Pelling, nu ordförande i plan- och byggnadsnämnden. I juni 2015 klubbades till slut beslutet i kommunfullmäktige och 1 juni gick startskottet.

– Det som är positivt är att vi har lyckats leverera utefter uppdraget, till och med slagit förväntningarna, säger Mona Lindén, vd för Uppsala Bostadsförmedling.

– Vi har förmedlat 7 300 bostäder på två år och kommer att nå över 5 000 det här året.

Det i sin tur går hand i hand med att man har fått in fler hyresvärdar, från endast Uppsalahem och Enköpings hyresbostäder vid starten till 25 olika aktörer i skrivande stund.

Utmaningarna har dock varit flera. I veckan berättade vi om brister i arbetsmiljön på förmedlingen.

Ett annat problem har varit att kommunicera de olika regler som hyresvärdarna ställer på de bostadssökande, i synnerhet vad gäller inkomstkrav, vilket har väckt kritik. Uppsalahem slopade sitt inkomstkrav helt i mars i år – de övriga kommunala värdarna har inga krav på inkomstnivå – medan några andra privata värdar har så kallat normalbelopp som krav. De med högst krav vill att sökande ska ha en inkomstnivå 2–4 gånger hyran.

– Utmaningarna har varit att matcha de bostadssökande mot det utbud vi har. Särskilt nyproduktion där det är mycket som byggs, men samtidigt är det många bostadssökande som inte har förutsättningarna för att klara hyran.

Mona Lindén menar att förmedlingen arbetar med att få till mer enhetliga regler.

– Vi har skrivit in i affärsplanen att vi ska harmonisera kriterierna, nu är de spretiga. Vi jobbar kontinuerligt med värdarna så att det ska bli enklare att kommunicera dem till de sökande.

Framöver ställer Uppsala Bostadsförmedling stora förhoppningar till att byggandet av hyresrätter som landar på rimliga hyresnivåer kan ta fart.

– Vi blev mycket glada när Uppsalahem fick sitt första investeringsstöd. Jag hoppas att fler hyresvärdar tar efter och räknar på om det inte är möjligt att faktiskt bygga billigare.

I mars i år passerade Uppsala Bostadsförmedling 100 000 registrerade bostadssökande. Under maj månad förmedlades flest bostäder hittills under en och samma månad, 505 stycken. Snittet för 2017 var 320 bostäder per månad.