När det stod klart att Coopbutiken vid Liljegatan i Uppsala skulle rivas och ersättas av ett bostadshus med cirka 50 lägenheter var det flera som överklagade detaljplanen. Mark- och miljödomstolen gav dock klartecken.

Men i december 2017 meddelade fastighetsbolaget Genova att projeket lagts på is efter dålig försäljning samt osäkerhet i och med skärpta krav på amortering och skuldkvot.

Försäljningen för projektet har emellertid återupptagits. I Genovas delårsrapport för januari–juni 2018 som släpptes under fredagen framgår att försäljning pågår och att 15 bostäder sålts, vilket ska motsvara drygt 60 procent av den första etappen. Enligt rapporten ska byggstart ske under tredje kvartalet 2018.

Totalt ska det bli tre huskroppar med 48 lägenheter, i ett av dem ska en ny Coopbutik husera. Enligt vd Michael Moschewitz har flera anpassningar gjorts "för att tydligare motsvara vad kunderna efterfrågar".

Det finns även planer på att omvandla Coopfastigheten på Ringgatan i Luthagen på liknande sätt. Det projektet listas alltjämt under "kommande" på Genovas hemsida med knapphändig information i övrigt.