I höstas skickade Uppsala kommun ut information till samtliga småhusägare kommunen. 570 beställde en radonmätare från det företag som kommunen upphandlat mätare av.

– Det är i och för sig nästan tre gånger fler än de 200 som nappade året innan. Men det är många som inte har koll på radonhalterna och många som därmed inte vet i vilken inomhusmiljö de vistats i under flera år, säger Patrik Brodd på miljöförvaltningen i Uppsala kommun.

– Bor man i villa måste man ha koll på detta själv. Bor man i lägenhet är det fastighetsägarens ansvar. Nu till hösten kommer vi starta en stor tillsynskampanj riktad till alla ägare av flerbostadshus och kontrollera att de har mätt och att de vidtar åtgärder om det behövs, säger Patrik Brodd.

Radon är en radioaktiv gas som finns i marken och även i en del byggmaterial. Långvarig exponering ökar risken för lungcancer. Husägare rekommenderas att mäta radonhalten minst vart tionde år och om man gjort en förändring i huset som har med värme, vatten eller ventilation att göra, eller om man behövt göra hål i husets bottenplatta.

Det finns ingen tillförlitlig statistik över hur många villaägare som mäter radonhalten eller genomför radonsaneringar. En studie som Strålsäkerhetsmyndigheten publicerade i höstas visar dock att endast 35 procent av husägarna i landet har mätt radonhalten. Alla fastighetsägare är enligt lag skyldiga att hålla radonhalten så låg som är möjligt och rimligt.

Den som behöver radonsanera sitt hus kan söka bidrag hos länsstyrelsen. I Uppsala län har ett 80-tal fastighetsägare fått bidrag sedan de återinfördes i juli förra året. Ett 50-tal av dessa rör fastigheter i Uppsala kommun och länsstyrelsens utdrag av ansökningarna visar uppmätta årmedelvärden av radonhalterna från drygt 200 till 1 890 becquerel per kubikmeter. Den nationella referensnivån är 200 bq/kbm.