Att Uppsalaregionen är en tillväxtmarknad och behovet av bostäder är stort råder det enighet om. Byggandet har också tagit ordentlig fart de senaste åren och nu har många av projekten färdigställts – men försäljningen går i en del fall tämligen trögt.

Enligt siffror som SBAB tagit fram tillsammans med bostadssajten Booli är utbudet av nyproducerade bostadsrätter på en ovanligt hög nivå i stora delar av i landet. Jönköpings och Uppsala län har just nu överlägset flest nyproducerade lägenheter ute på marknaden i relation till andrahandsmarknaden. I juni fanns 842 bostadsrätter på begagnatmarknaden till salu och 1 830 vad gäller nyproduktion.

Bland fastighetsmäklare i Uppsala har man märkt av förändringarna i marknaden.

– Utmaningen nu för nyproducerat är att det är så långa ledtider från start till inflytt. Marknaden har varit instabil och då ser man en risk som köpare att köpa och flytta in först två år senare. Andelen kunder är färre ju längre bort inflyttningen är, säger Ulrika Lööf, fastighetsmäklare och vd på Riksmäklaren.

– De projekt som vi har inflytt på i höst går jättebra, som Linnéas utsikt i Sävja. Det är nyproducerat för en bra peng.

Just bristen på upplevd prisvärdhet – och även att utbudet blivit för likriktat – har varit en vanligt förekommande kritik mot hur bostadsmarknaden utvecklat sig i Uppsala.

Hos bostadsutvecklaren Bonava, som just nu har många nyproducerade lägenheter till salu i staden, har man märkt av en hårdnande konkurrens och en brist på variation i utbudet.

"Jag tror inte det har byggts för mycket. Däremot måste vi bostadsutvecklare, men även kommunerna, än bättre förstå vad kunderna och medborgarna efterfrågar. Vi kan se en ökad efterfrågan på ”prisvärt” boende istället för exklusiva lägenheter, skriver Jens Almcrantz, regionchef Bonava Uppsala, i en mejlkommentar.

Hur ni ser på utbudet, är det tillräckligt varierat?

"Nej. En del av denna utmaning består i att Uppsala valt att bygga i större utvecklingsområden vilket nu blir en utmaning när marknaden bromsade in. Balansen mellan bostadsrätter, hyresrätter och kanske framförallt prisvärda bostäder kan bli bättre. Jag tror vi kommer få se en ökad efterfrågan av funktionella boenden med god design, men som inte utgör de dyraste bostäderna."

AnnaSara Sundqvist Wolf, fastighetsmäklare och vd på Mäklarhuset i Uppsala, framhåller att Uppsala är "en stad i stark tillväxt", men att sedan 2015 har marknaden för nyproduktion ökat kraftigt och utbudet har blivit större än efterfrågan. Hon tror dock att efterfrågan ökar snart igen.

"Den trögare bostadsmarknad vi har idag är främst en psykologisk effekt framkallad av finanspolitiska åtgärder. I grunden går Sverige bra, vi har en låg ränta och vi har en stor inflyttning till Uppsala, vilket gör att marknaden snart kommer vara i balans igen. Dock ser vi säkert en fortsatt osäkerhet i marknaden fram till valet", skriver hon och framhåller att det behövs fler billiga bostäder, hyresrätter, tomter och villor i Uppsala.

Ulrika Lööf ser emellertid fördelar för alla med en avsvalnad marknad, som gäller både andrahandsmarknaden och nyproduktion.

– Successionsmarknaden har stabiliserat sig efter den rejäla nedgången. Köpare och säljare har anpassat sig i den nya marknaden, man vet om att det tar lite längre tid. Det gäller som mäklare att man är duktig på att få ihop affärerna. Om man ser till marknaden för 15 år sedan, då var det mer som nu. Det är en normal marknad tycker jag. De senaste tio åren med uppgång, där objekt säljs redan före visning – det ska ju inte vara så.