–  Varje år får vi in mängder av anmälningar av skador på fritidshus. Det gäller framför allt vattenskador. Omkring hälften av skadorna inträffar mellan oktober och april, när många sommarstugor står tomma. De senaste åren har vi sett många exempel där frys- eller vattenskador har pågått under lång tid, med stora och kostsamma skador i hela huset som följd, säger Josefin Hamilton, ansvarig för skadeförebyggande arbete på försäkringsbolaget If i ett pressmeddelande.

Att åtgärda vattenskador på just fritidshuset kan bli kostsamma, i genomsnitt 40 procent dyrare, enligt statistik som Svensk Försäkring samlat in från de svenska försäkringsbolagen. En av anledningarna är att skadan upptäcks först när stugan öppnas igen på vårkanten.

Att lämna underhållsvärme på kan också vara förrädiskt, ett elavbrott kan göra att vattenrören fryser i alla fall. När fritidshuset bommas igen för säsongen är det därför säkrast att stänga av vattnet och tömma alla rörledningar i varmvattenberedaren, och tömma toaletten på vatten. Öppna alla kranar och frostskydda vattenlås och toaletter med en del vatten och en del rödsprit, tipsar If. Har du vattentoalett bör även spolcisternen frostskyddas på samma sätt.

En bra rutin är också att dra ur alla kontakter ur eluttagen innan man bommar igen huset. Brand och åskskador kostar i snitt över 200 miljoner kronor per år.

Sedan är det ju alltid bra att titta till fritidshuset då och då även under vintern. Då kan skador och annat upptäckas i tid.