Årligen rapporterar Svensk Fastighetsförmedling vilka trender man sett på bostadsmarknaden. Nu kan man se vad man har att förvänta sig under 2019.

Av 2 548 tillfrågade visar det sig att drygt varannan är positiva till ett teknikfritt rum.

Rapporten visar också att det främst är åldersgruppen 66–79 år som är negativa till ett teknikfritt rum (46 procent). Medan de mellan 16-29 år är mer benägna att isolera sig från tekniken, där två av tre kan tänka sig ett teknikfritt rum.

– Den snabba utvecklingen och vår ständiga närvaro i sociala medier är något som kan bidra till att många är positiva till ett teknikfritt rum, säger Petra Wester, tillförordnad vd på fastighetsförmedlingen.