1. LIVSLÄNGDEN

Fönster med bågar och karmar av kvalitetsvirke, enkla glasrutor i bågarna och linoljebaserad färg och kitt håller i hundratals år med regelbundet underhåll.

2. SKÖNHETEN

Artikelbild

| Fönsterrenovering är lönsamt och höjer ofta värdet på huset jämfört med om man väljer ett helt nytt fönster.

Smäckra karmar, bågar och spröjsar, omsorgsfullt utformade snickerier och beslag, skiftande glas med största möjliga ljusinsläpp och genomtänkta in- och utvändiga omfattningar tillfredsställer våra mänskliga behov av skönhet.

3. PRIVATEKONOMIN

Renovering och energieffektivisering av befintliga fönster är lönsamt på kort och lång sikt.

4. VÄRDEUTVECKLINGEN

Artikelbild

| Linoljefärg låter träet andas.

Välbevarade fönster är eftertraktade detaljer för husköpare och höjer värdet på bostaden.

5. SAMHÄLLSUTVECKLINGEN

Löpande underhållsåtgärder skapar arbetstillfällen på orten, småföretagande med skatteintäkter inom landet och minskade miljökostnader.

6. MILJÖN

Renovering, energiförbättring och långsiktigt underhåll av äldre träfönster innebär minsta möjliga resursförbrukning, minsta möjliga användning av miljöfarliga material och minsta möjliga utsläpp av växthusgaser.

7. INOMHUSKLIMATET

I hus med fungerande självdragssystem är de traditionella fönstren med sin vindtäta men inte lufttäta konstruktion en förutsättning för bra inomhusmiljö.

8. MATERIALEN

Traditionellt fönsterunderhåll använder kretsloppsvänliga material som trä och vegetabilisk olja till impregnering, färg och kitt. Fönsterhantverkare har ett etablerat återbruk av fönsterglas.

9. KULTURHISTORIEN

Bevarade äldre fönster är avgörande för upplevelsen av historiska miljöer och därför viktig för vår och kommande generationers möjlighet att kunna förstå kulturarvet.

10. HÄLSAN

Största möjliga ljusinsläpp får en genom smäckra fönsterbågar och poster, profilerade snickerier och skiftande glas som också hjälper till att sprida ljuset i rummet.

Källa: Fönsterrenoveringens dag.se