I det ena fallet varnas en mäklare för att ha brustit i sin omsorgsplikt vid en fastighetsaffär genom att ha överlämnat förhandsvisningen, kontraktskrivningen och tillträdet till en oregisterad medhjälpare. Mäklaren har enligt Fastighetsmäklarinspektionens disiciplinnämnd även brustit genom att inte gått igenom överlåtelseavtalet med parterna och överlämnat en felaktig journal.

Den andra Uppsalamäklaren varnas för att ha överlämnat en ofullständig anbudsförteckning till parterna vid en fastighetsaffär.