Under torsdagen undertecknade kommunalråd Erik Pelling (S) och Eva Nordström, vd för Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB), en avsiktsförklaring som de kallade historisk.

– Vi har jobbat hårt för att tredubbla byggtakten i Uppsala, för att det ska bli ökad konkurrens och en bättre variation i boendeformerna. Det har varit stor övervikt för ägt boende. Nu kommer det en ny aktör med en för oss helt ny upplåtelseform och som vi kan starta ett långsiktigt samarbete med, säger Erik Pelling under en presskonferens mitt i den stora byggarbetsplatsen i Rosendal.

Skevheter i marknaden har gjort att Uppsala kommun är i stort behov av att få ett kontinuerligt inflöde av hyresrätter. Att SKB nu gör sitt intåg i staden är ett steg på vägen, menar Erik Pelling.

Vid sin sida hade han Eva Nordström, som berättade mer om den kooperativa modellen.

– Det är ett mellanting mellan bostadsrätt och hyresrätt. Man står i en kö med strikt turordning, och när man får förtur till en lägenhet så betalar man en upplåtelseinsats till föreningen. Man kan säga att det är en deposition, som man sedan får tillbaka när man flyttar ut. För föreningen innebär det att vi får in gratis pengar som gör att vi kan hålla hyrorna nere, mycket lägre än om vi skulle låna pengarna av banken.

Mellan tummen och pekfingret uppger Eva Nordström att insatsen brukar hamna på ungefär 3–4 000 per kvadrat.

SKB är en ekonomisk förening och ägs av sina medlemmar, just nu cirka 89 000, varav 1 000 faktiskt bor i Uppsala.

– Medlemmarna äger föreningen, vi har inga aktieägare som vill ha vinst utan vi återinvesterar överskottet i om- eller nybyggnad, säger Eva Nordström.

I avsiktsförklaringen står att läsa att SKB åtar sig att bygga 500–600 kooperativa hyresrätter under en tioårsperiod. Fördelningen av mark görs genom kommunstyrelsebeslut om markanvisning. Första projekt ut är alltså i byggtäta Rosendal.

– Det är också historiskt att vi nu för första gången tar steget utanför Stockholms län. Uppsala är en tillväxtkommun. Och när vi går in i något så gör vi det för evigt. När andra tycker att 2–3 år är långsiktigt så har vi alltid evighetsförvaltning, menar Eva Nordström.

Hon betonar även företagets fokus på social hållbarhet, vilket möjliggörs av affärsmodellen.

– Vi har låg belåning och kan bygga i låg- som högkonjunktur, och vi bygger miljömässigt och socialt hållbart. Alla våra kvarter har en fastighetsskötare på plats, det är inte vanligt i dag.

Man har även gemensamma tvättstugor och kvarterslokaler som sociala mötesplatser.

Byggstart beräknas kring halvårsskiftet 2019.