Under 2018 färdigställdes 2 904 bostäder i flerbostadshus och 732 i småhus i Uppsala län. Det är en stor ökning jämfört med året innan när det gäller bostäder i nybyggda flerbostadshus. Under 2017 färdigställdes drygt 1 900 sådana bostäder i länet.

– Siffrorna visar färdigställda bostäder och är resultatet av den enorma byggaktivitet som rådde i Uppsala län under 2017 och 2018. Om vi blickar två år framåt kommer byggtakten att gå ned, men inte så kraftigt. Befolkningstillväxten i Uppsala län är störst i landet och det kommer fortsatt att finnas ett stort behov av nya bostäder, framför allt i de fyra sydliga kommunerna Uppsala, Knivsta, Enköping och Håbo, säger Uppsala läns landshövding Göran Enander i en kommentar.

Byggboomen i framför allt Uppsala kommun under 2018 gjorde att antalet nya bostäder ökade mest i landet i förhållande till folkmängden i Uppsala län, skriver SCB i ett pressmeddelande. Det färdigställdes 9,7 lägenheter per tusen invånare i länet.

I Uppsala kommun färdigställdes sammanlagt 2 249 lägenheter under 2018, jämfört med 1 687 året innan. Så här såg det ut i länets övriga kommuner (siffror för 2017 inom parantes): Håbo 138 (110), Älvkarleby 0 (3), Knivsta 383 (281), Heby 81 (33), Tierp 2 (63), Enköping 671 (451), Östhammar 112 (84).

Sammanlagt färdigställdes 42 844 lägenheter i nybyggda flerbostadshus i landet under 2018, det är 20 procent fler än 2017 och den högsta nivån sedan miljonprogrammets dagar 1973.