Ett rum och kök i Stockholm har i år ett genomsnittligt kvadratmeterpris på 85 305 kronor, vilket är i särklass mest i landet. Näst dyrast är Göteborg (59 338 kronor per kvadratmeter), sedan förljer Lund (50 800 kronor per kvadratmeter) och Uppsala (50 094 kronor per kvadratmeter). Billigast av studieorterna i kartläggningen är Sundsvall med ett kvadratmeterpris på 14 853 kronor för en etta.

Genomsnittspriset för en etta i Uppsala är nästan 1,7 miljoner kronor. I Stockholm kostar den i snitt drygt en miljon mer.