På onsdagen påbörjades byggandet av Ängsklockan längs med Flogstavägen i Flogsta-Ekeby med ett symboliskt första spadtag. Fyra huskroppar med som mest sex våningsplan kommer att rymma 402 smålägenheter. Därmed kommer V-dala nation att ha nära 1 300 studentbostäder, fler än någon annan studentnation i Uppsala.

Kostnaden för projektet är cirka 450 miljoner kronor och första inflyttning beräknas vara i början av 2020. Helt klart ska bygget vara sommaren 2021. Vad hyran kommer att ligga på är oklart, det beror på om man får del av det statliga investeringsstödet eller inte. Stödet drogs in i den statsbudget som riksdagen godkände innan jul.

– För vår handlar det om 50–70 miljoner kronor, så det är klart att det kommer att påverka hyrorna, säger Rolf Kroon, vice ordförande i stiftelsen Västmanlands-Dala nations studentbostäder.