Under 2018 sjönk bostadspriserna i Uppsala. För bostadsrätter i Uppsala kommun var minskningen drygt 4 procent under året, enligt Svensk Mäklarstatistik. Mäklare som tidningen varit i kontakt med verkar vara eniga om att det kommer vara små förändringar när det gäller priserna under året.

Tomas Widerlöv på Widerlöv & Co hör till dem som tror att prisnivån kommer att vara i stort sett oförändrad över helåret

– Enstaka månader och kvartal kan priserna dock röra sig uppåt eller nedåt med någon procent, svarar han.

Artikelbild

| AnnaSara Sundqvist Wolf på Mäklarhuset i Uppsala.

Tiit Lüllmaa på Riksmäklaren gör bedömningen att prisnivån kommer gå ned med någon procent, både vad gäller villor och bostadsrätter:

– Vad som håller prisnivån uppe nu är fortsatt stark sysselsättning och bostadsbrist i attraktiva lägen i Uppsala.

Fastighetsbyråns Tim Abrizeh ser heller inget som tyder på kraftiga svängningar på Uppsalamarknaden:

– Det kommer att fortsätta vara en dämpad, men stabil marknad när det gäller bostadsrätter, men villa/radhus kommer att stå sig bättre även i år. Detta på grund av att utbudet inte ökat lika kraftigt som bostadsrätter gjort till följd av nyproduktionen i Uppsala.

Artikelbild

| Tiit Lüllmaa på Riksmäklaren i Uppsala.

Lars Hedström på Mäklare Kulling tror inte heller på några större förändringar jämfört med 2018.

– Året kommer att präglas av ett stort utbud och köparens marknad. Vi tror att villapriserna kommer att sjunka en aning, det är en eftersläpning för villapriserna jämfört med bostadsrätterna, där priserna ändrar sig snabbare, säger Lars Hedström.

På Notar gör Martin Boholm bedömningen att priserna på bostadsrätter kommer ligga kvar på samma nivå som 2018. På villamarknaden däremot ser han stigande priser.

– Villorna har gått starkt och vi tror fortsatt på en bra villamarknad med något ökande priser, svarar Martin Boholm.

AnnaSara Sundqvist Wolf på Mäklarhuset ser att marknaden har anpassat sig till en ny lägre prisnivå. Under 2019 bedömer hon att priserna kommer stå stilla eller sjunka något.

– Det vi nu ser i Uppsala är att försäljningarna tar längre tid. Förr köpte man nästan alltid först och sålde sedan, i dag ser vi en ökad andel som säljer först. Många väljer också att avvakta med försäljning om man inte verkligen måste flytta. Det begränsade utbudet av villor i Uppsala gör att konkurrensen om köparna är mindre och därför är prisnedgången på villor inte lika stor som på bostadsrätter. Det stora utbudet av bostadsrätter på successionsmarknaden och nyproduktionsmarknaden ger en större valmöjlighet för köparna.

Så här svarar Johan Nordenfelt på Erik Olsson Fastighetsförmedling:

– Priserna för villor i Uppsala kommer att vara oförändrade under kommande året. Bostadsrätterna däremot kommer att sjunka i värde då utbudet är för stort.