Det byggs mer runtom i landet, men i enlighet med tidigare uppskattningar är det för lite för att möta behovet.

– Resultatet överensstämmer med vad vi tidigare sett i andra prognoser och analyser, att det är ett fortsatt stort behov av bostäder. Särskilt för grupper som efterfrågar bostäder till skäliga priser, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket, som sammanställer enkäten.

För Uppsala län råder enighet att bostadsmarknaden är obalanserad, samtliga kommuner uppger underskott. Endast Håbo sticker ut, som anser att det inte råder någon bostadsbrist i kommunens yttre områden.

I enkäten uppmanas även kommunerna att bedöma hur läget ser ut om tre år. Flera tror på bättring – 196 kommuner spår dock fortsatt underskott. Noterbart i enkäten är att Uppsala och Älvkarleby kommun går mot strömmen och tror att bostadsmarknaden då är i balans.

– Vi har byggt näst mest i landet efter Örebro de senaste två åren, och nått och passerat målet om ökad byggtakt, säger Erik Pelling, kommunalråd (S) och menar att det kommer att slå igenom.

Sedan gäller det att kunna upprätthålla takten.

– Uppsala har vuxit sedan 1950-talet, ligger i en attraktiv del av Sverige och folk kommer att flytta hit, studenter kommer att vilja stanna kvar – behovet kommer att vara stort även efter att vi kapat den värsta bristen.

Han pekar på att det finns andra typer av utmaningar.

– Det är en mismatch mellan utbud och efterfrågan. Det är en utmaning att se till att det finns boende som folk har råd med. Och vi behöver även utveckla byggandet vad gäller hållbarhet: miljömässigt, socialt och ekonomiskt.