Enligt den senaste Småhusbarometern från Statistiska Centralbyrån, som publicerades på torsdagen, steg småhuspriserna i landet under juni–augusti med i genomsnitt 3 procent jämfört med perioden mars–maj. För Uppsala län blev uppgången 5 procent medan det för Uppsala kommun noterades en ökning på hela 10 procent, jämfört med kvartalet mars–maj. Sammanlagt 163 fastighetsaffärer gjordes i Uppsala under perioden och medelpriset var drygt 3,9 miljoner kronor.

Genomsnittspriset för småhus i Uppsala län var drygt 3,2 miljoner kronor under det senaste kvartalet. Drygt 400 köp registrerades i länet. Statistiken bygger på uppgifter från Lantmäteriet.