I spåren av de fruktansvärda dåden i Norge hörs många starka röster om att vi ska besvara hatet och extremismen med ännu mer frihet och demokrati. Det är värden vi tillsammans måste stå upp för mot de som agerar med våld och intolerans. I ett läge där många känner hopplöshet och misströstan måste vi bli fler som jobbar för att goda idéer ska övervinna de dåliga. Det bästa vi kan göra för att bekämpa terrorhandlingar likt den i Norge är att engagera oss och organisera oss för en värld där framtiden blir bättre.

Som ung politiskt aktiv känner jag att det är mer rätt och viktigare än någonsin under mörka dagar som dessa. När de odemokratiska och intoleranta krafterna växer måste vi växa ännu mer. Många människor känner att de inte orkar eller har tid att engagera sig politiskt. Men de extrema krafterna kommer att orka och de kommer att ta sig tid. Därför måste vi också göra det. Vi måste samlas gemensamt och påminna varandra om varför det är viktigt att alltid försvara varje människas rätt till liv, frihet och egendom. Det räcker inte att bara prata om vikten av mer demokrati, vi måste aktivt delta i den för att den ska överleva.

Det är dags att göra upp med passiviteten. I dag är därför en bra dag att bli medlem i ett politiskt parti, ungdoms- eller studentförbund.

Eleonore Lundkvist

medlem i MUF och Moderata Studenter Uppsala