HÄLSOMILJÖ. Det har kommit ut soptunnor med askkoppar. Ett exempel är den som står vid busstorget, mitt i busskuren. Den inbjuder till rökning. Men får man röka i busskurer?
Det finns många personer som lider av astma eller allergi och som nu måste stå en bit ifrån busskuren för att inte exponeras av röken. För personer med astma och allergi kan cigarettröken förstöra en hel dag. En del får huvudvärk, andra får utslag och vissa får svårt och andas. Man ska inte behöva utsättas för passiv rökning bara för att någon har kommit på idén att placera en askkopp inne en busskur.

Sara Andersson
ordförande, Unga Allergiker Uppland