Klas-Herman Lundgren
ordförande, Uppsala studentkår
Malena Ranch
vice ordförande i Uppsala studentkår med studiesocialt ansvar
Daniel Fredriksson
vice ordförande i Uppsala studentkår med utbildningspolitiskt ansvar