Ett av de medel kommunen kan använda för att uppnå det Fredrik Ahlstedt eftersträvar är att ha en strategi för att använda och införa öppen källkod och fri mjukvara. Flera kommuner i landet (som exempelvis Göteborg och Östersund) ligger i detta avseende före och har redan en strategi för just detta.

Öppen källkod och fri mjukvara har många fantastiska aspekter. Det är demokratiskt. Det ger företag möjlighet att konkurrera på samma villkor då man har samma grundförutsättningar.

Det innebär för inköparen att alltid tillgång till mjukvaran. Det ger skolbarn förutsättningar att få tillgång till ett bredare och friare bildningsmaterial.

Artikelbild

Uppsala Linux User Group gjorde i september en förfrågan till alla partier i kommunfullmäktige Uppsala. Då de flesta partier ställer sig positiva till ämnet är vi förvånade av att se frågan få så lite uppmärksamhet.

Så, politiker, det är dags för Uppsala kommun att ta ett seriöst grepp kring att införa en strategi för öppen källkod och fri mjukvara.