S-POLITIK. UNT frågade i en artikel förra veckan, med anledning av Håkan Juholts tillkortakommanden, de ledande företrädarna för Socialdemokraterna i Uppsala län om de fortfarande hade förtroende för Juholt som partiordförande. En majoritet av dessa uttalade sitt stöd för honom. Efter att ha tillhört den socialdemokratiska rörelsen i mer än 35 år, alltsedan tiden i studentförbundet på 1970- och 1980-talen, tycker jag att svaren på enkäten bara kan betraktas som beklämmande. Ty Juholts förehavanden handlar ytterst om det innersta i den socialdemokratiska ideologin, nämligen frågorna om rätt och moral. Det är frågeställningar som partiet har sysselsatt sig med under flera decenniers maktinnehav till gagn för Sverige.

Jag och min generations socialdemokrater väcktes politiskt av de mycket karismatiska Tage Erlander och, kanske framför allt, Olof Palme, vilka alltid betonade vikten av moral inom politiken. Det finns många exempel på detta, men det torde räcka med att nämna Palmes agerande i Ove Rainer-affären på 1980-talet om skatteplanering. (Rainer tvingades att avgå.)

Det är uppenbart att Socialdemokraterna står mitt uppe i sin svåraste kris sedan det bildades i slutet av 1800-talet. Många, inte minst de borgerliga ledarskribenterna, har räknat ut socialdemokratin som politisk kraft, som något som tillhör det förgångna. Men de gör en felbedömning, ty det finns en socialdemokrati för var tid, som kan möta framtidens frågor med de lösningar som den tiden kräver. Den finanskris som vi nu upplever internationellt visar med all tydlighet att det är mer solidaritet och mindre egoism som behövs för att möta de svåra utmaningar Sverige och övriga världen står inför. Se bara på de allt högre protesterna i USA mot marknadsekonomins verkningar.

S måste därför återta initiativet från statsminister Reinfeldt, vilken försöker framstå som någon ny Erlander. Men, med hänsyn till behandlingen av de svårast sjuka i sjukförsäkringsdebatten, aldrig kommer att bli någon ny Erlander. Framför allt måste Socialdemokraterna återta begreppen ”full sysselsättning” och ”arbetets värde” från den borgerliga regeringen. Juholts agerande kan bara betraktas som oacceptabelt och har djupt skadat svensk socialdemokrati. En ny partiordförande bör utses i god tid före det viktiga valet 2014.

Bengt Eliasson
Uppsala