KÄRNKRAFT. Nej, Fukushima ligger inte i Sverige. Vi klarar oss nog hyggligt från strålning den här gången såvida vi inte har tänkt att resa dit eller känner någon som gör det, och om vi inte äter något därifrån som har sugit upp radioaktiva isotoper. Om vi blundar kan vi nästan glömma vad som händer. Men vi kan aldrig i längden bortse från de risker vi omger oss med — också här i Sverige.

Ett kärnkraftverk utgör alltid en risk. En strålskada är något annat än ett brutet ben, ett raserat hus – ja, än en brusten kraftverksdamm, utraderade familjer, städer och byar i spillror. Det är olika saker, och det ena gör inte den andra mindre otäck. Strålning kan göra områden förgiftade hundratals år framöver, och ge cancersjukdomar och genetiska skador. Nu behövs internationell uppslutning kring offren för jordbävningen, tsunamin och reaktorhaverierna.
Det behövs en genomtänkt och ansvarsfull uppgradering av energipolitiken också i Sverige. Eftersom kärnreaktorerna också här har visat sig kunna förlora kylningen. Kärnkraft är inte okej! Det finns alternativ!

Gudrun Utas
för Uppsalabor mot kärnkraft