Klas-Herman Lundgren
ordförande, Uppsala Studentkår