EKONOMI OCH PRODUKTION. Vårt ekonomiska system står inför en jättelik utmaning. Med en årlig tillväxt på två procent skulle ekonomin om 100 år vara sju gånger större och om 300 år 400 gånger större än i dag. För att marknadsekonomin ska kunna fortsätta måste vi snart konsumera hundratals gånger fler mobiltelefoner, tv-apparater, datorspel och pizzor.

Om inte fler jordklot ska behöva cirkulera om några sekel måste ekonomin omvandlas till ett nollsummespel med en konstant mängd materia. Ekonomin hamnar då i en negativ spiral. Investeringarna upphör, arbetslösheten ökar, skatteintäkterna minskar, statsskulden ökar och om trenden inte vänder blir staten på sikt bankrutt. Utan tillväxt kollapsar samhället!

Men kan då inte idéer, tjänster och mjukvaruutveckling utgöra en ny, miljövänlig tillväxtmotor?
Jo, det går alltid att effektivisera rutinerna i vård, skola och omsorg, förbättra pedagogiken, klippa håret snabbare samt konsumera fler e-tjänster, konstverk och konserter per dag. Men dygnet har bara 24 timmar. Det sätter en gräns för människans förmåga att konsumera immateriella ting. Bilar kan man producera och stapla på hög, men man kan inte gå på två konserter, gå på två restauranger eller massera tre kunder samtidigt.

Slutsats: Miljövänlig tillväxt är möjlig på kort sikt. men vill vi rädda ekonomin på lång sikt behöver vi antagligen bygga ut vårt medvetande med framtidens AI-teknologi: Människa 2.0, som tack vare Intel Quadcore Multitasking Brain ® kan spela fyra datorspel och lyssna på musik samtidigt!

Samuel Kazen Orrefur
filosofistudent, Uppsala