Likt en raspig skiva som upprepar sig hela tiden kommer nu återigen ett besparingshot mot deltidsbrandkårerna. Tidigare har man försämrat genom att dra ned på IVPA-utryckningar (i väntan på ambulans). Nu föreslår man neddragning från fem till tre personer på deltidsstationerna i Knutby, Skyttorp och Järlåsa. Det är inte så svårt att räkna ut vilka konsekvenser det kan få vid en större brand med snabbt förlopp.
Oavsett politiskt styre kommer dessa nedmonteringsförslag av servicen och välfärden på landsbygden i en outsinlig ström. Alla de etablerade partierna talar sig varma för landsbygden, om hur viktig den är och om allt som de vill satsa på. Men när det kommer till handling blir det raka motsatsen. Därför har vi nu dragit i gång en grupp som ska starta Landsbygdspartiet Oberoende (före detta Landsbygdsdemokraterna) i Uppsala kommun och troligen även i landstinget också.

Vi kommer att driva på för förbättringar av deltidsbrandkårerna, vårdcentralerna, skolorna och vinterväghållning. Vi vill ha en ändring av den totalhavererade rovdjurspolitiken. Vi vill också ställa krav i upphandlingen av livsmedel som motsvarar de miljö och djurskyddskrav som ställs på svenska producenter. Vi vill häva dubbdäcksförbudet och sänka bränsleskatterna. Ändra sådant som försvårar och förstör för oss på landsbygden. En fjärdedel av Uppsala kommuns befolkning bor utanför staden. Missnöjet mot landsbygdspolitiken som under en lång tid har först i kommun, landsting och stat växer hela tiden. Nu finns alternativet för alla dem som har tröttnat.

Oavsett höger eller vänsterideologi är vi partiet som tar levnadsvillkoren för landsbygdsbefolkningen på allvar. För hos landsbygsbefolkningen är skiljelinjerna väldigt små när det gäller vad som är viktigt och vad som behöver förbättras för oss utanför staden. Vi som drar igång nu bor i Knutby, Bladåker och Faringe. Vårt mål är självklart att representeras av människor runt om i kommunen och länet. Håll utkik efter information om uppstarten. Möten kommer att annonseras ut inom en snar framtid.

Claes Littorin
Landsbygdspartiet (oberoende)