Vad ligger bakom självmordsattacker? Nu har Sverige fått sin första självmordsattack och omedelbart får vi höra att det är islam som ligger bakom. Ledande företrädare för islam hävdar dock att det är oförenligt med islam att ta sitt eget liv. Det är lika fel att lägga skulden på muslimer för enskilda individers brottsliga handlingar som att lägga skulden på kristna för de lynchningar som Ku Klux Klan utförde i USA.

En vanlig förutfattad mening i dag är att religiös fundamentalism ligger bakom den våg av självmordsbombningar som vi sett under 2000-talet. Det finns dock många som insett att det är ockupation, förtryck och desperation som ligger bakom. Själv skrev jag en artikel i Svenska Dagbladet innan Irakkriget bröt ut, i polemik mot Jan Björklund som ställt sig bakom planerna på att angripa Irak.
I artikeln ”Du glömde viktiga fakta, Björklund” varnade jag för att terrorismen skulle öka om USA med flera startade ett krig.En nyutkommen bok, ”Cutting the Fuse, The Explosion of Global Suicide Terrorism & How to Stop it”, presenterar den hittills mest omfattande studien av orsakerna bakom självmordsbombningar i världen. Robert Pape och James Feldman vid University of Chicago visar att det är ockupation som ligger bakom, inte religiös fundamentalism..

De första självmordbomberna i Irak utlöstes efter det att landet ockuperats. Antalet självmordsbombningar mot israeler upphörde i Libanon när Israel lämnade landet år 2000. 95 procent av de drygt 2 000 studerade fallen av självmordsbombningar som ägt rum mellan 1980 och 2009 sammanhänger med att ett land varit ockuperat eller på annat sätt i krigstillstånd. Brevet som skickats strax före attacken i Stockholm angav två huvudmotiv varav det ena är Sveriges deltagande i kriget i Afghanistan.
15 procent av de 343 studerade fallen som inträffade före 2003 var riktade mot USA. Därefter skedde en dramatisk förändring. 92 procent av de 1 833 studerade fallen från 2004-2009 var riktade mot USA. Under 1980-talet var det tre fall per år och 2004-2009 var det 300 fall av självmordsbombningar. Det har länge varit uppenbart för dem som följt utvecklingen sedan andra världskriget att USA har haft en osedvanlig förmåga att skapa sina egna fiender.
Nu har det bekräftats i ytterligare en studie.

Lars Drake
docent, Uppsala