SVAR. Jag blir förvånad när jag läser vänsterpartisterna Sören Bergqvists och Tove Frauruds insändare om busstrafik till Akademiska sjukhuset 17/9. Det finns en bred enighet om att det behöver bli lättare att ta sig till Akademiska sjukhuset med kollektivtrafik. UL har också redovisat en mängd idéer, framför allt för att förbättra informationen om de många bussar som faktiskt går till och från sjukhuset.
Planeringen av kollektivtrafiken är ett komplicerat pussel. Det är knappast lämpligt att bryta ut delar av detta och ta beslut linje för linje. Olika intressen ställs också mot varandra. Det är också naturligt att sjukhuset vill begränsa den tunga trafiken inne på sjukhusområdet.

En enig kollektivtrafiknämnd beslutade att vi anser att de frågeställningar som lyfts i Vänsterpartiets motion ska beaktas i den framtida kollektivtrafikplaneringen och att motionen i och med detta bör anses besvarad. Om detta beslut var vi överens över alla partigränser i nämnden. Om Vänsterpartiet anser att det var fel beslut kan man gärna kritisera det, men det är då en kritik mot hela nämnden och inte bara mot alliansen ledamöter.

Johan Örjes (C)
ordförande i kollektivtrafiknämnden