SEMINARIEPARKEN. Låt Seminarieparken bli Uppsalas nya festivalom­råde. Det kanske inte är för sent att få tillbaka reggaefestivalen till Uppsala. Närheten till Fyrishov blir perfekt. Låt Seminarieparken bli ett område för ungdomen. Inte ett halvdött område för pensionärer med rastande hundar. Om inte, bygg bostäder för ungdomen på hela parkområdet. Visa lite handlingskraft i kommunfullmäktige!

Lars Eriksson
Uppsala