KURAGE. Jag har fått en feglapp i brevlådan. Några som kallar sig patrioter darrar av skräck inför de kraftfulla människor som tagit sig ut ur instängdhet, förtryck, svält och um­bäranden i tro på medmänsklighet och längtan efter frihet. Dessa så kallade pat­rioter törs inte ta den utmaning deras närvaro innebär. Man misstror vår egen kulturs livskraft och kräver stängda gränser för att den skall överleva, alltså en stat av samma karaktär som i de länder våra invandrare med risk för livet lyckats lämna.
De stängda enhetssamhällena har förintat miljoner människor. Det har vi sett nog av. Om vår egen kultur är så svag att den måste skyddas av stängsel, vad är den då att ha? Vi skall inte ha något mörkersamhälle som inte vågar tro på sin egen dynamiska kraft att ur vårt nu skapa framtid och hopp. Tro inte på fega så kallade patrioter.

Rolf Christoffersson (FP)
Uppsala