FLYKTINGAR. Stoppa utvisningen av Shima och Kousha till en säker död i Iran!
Ulänningslagen säger att ”avvisning och utvisning a en utlänning får aldrig verkställas till ett land om det finns skälig anledning att anta att utlänningen där skulle vara i fara att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning”.
Detta är dock vad Migrationsverket just nu är i färd med att göra med vår vän Shima Maniee och hennes son Kousha från Iran och för tillfället boende i Uppsala.
Den enda ”förbrytelse” som Shima och Kusha gjort sig skyldiga till är att de konverterat till kristendomen och är aktiva i en kyrka. Något som det råder dödsstraff på i Iran.

Migrationsverket tycks dock bortse både från att man bryter mot svensk lag och mot alla moraliska kompasser man kan tänkas ha som medmänniska. På Amnestys webbplats nämns att Sverige kritiserats av FN:s kommitté mot tortyr tolv gånger. Man mår dåligt och får skämmas att vara svensk. Sverige är inte längre ett land som står upp för mänskliga rättigheter.
Vi ber därför alla svenskar med solidaritet och medmänsklighet att göra vad de kan för att sätta stopp för detta brott mot mänskliga rättigheter, och visa att detta inte är folkets vilja. Ett sätt att protestera är att skriva under en protest mot utvisningen på: http://www.skrivunder.com/stoppa—utvisningen-av—shima—och—kousha.

Samuel Lampa
Uppsala