Mjukvara Vi instämmer i mycket av det Susanna Ducaric säger om fri mjukvara och öppen källkod och vill betona att med fri menar vi som i frihet, ej gratis. Det går att kapa kostnaderna för just licenser och för att ständigt köpa nya versioner av samma mjukvara. Övriga kostnader kommer alltid att finnas oavsett licensform.

En av poängerna med öppen källkod är ju att man kan låta pengarna för licenser och ständiga uppgraderingar i stället gå till övrigt, som nya funktioner. Med ”att det ger skolbarn förutsättningar” menar vi att alla elever kan få tillgång till kontors/officepaket, ritverktyg och liknande oberoende av ekonomisk situation i hem och skola. Vi argumenterar inte för att Uppsala kommun helt ska övergå helt till öppen källkod och fri mjukvarubaserade produkter – men vi skulle vilja se en strategi kring det, likt Göteborg och Östersunds kommuner.

Josef Andersson Marcus Pedersen Anders Hellström Erik Simmesgård
styrelsen för Uppsala Linux User Group