I UNT för Pavel Gamov (SD) med flera en intressant debatt - Ja till landsbygden! Bland annat diskuteras lokaltrafiken och det faktum att många är beroende av bilen. Något som gör att många landsbygdsbor i stället drabbas av dubbdäcksförbud i centrala Uppsala.

Precis som Pavel Gamov säger kan det upplevas som en slags diskriminering. Det finns dock åtgärder man kan ta till för att underlätta för pendlare på landsbygden.

Johan Örjes (C) uttalanden om Upptåget i artikeln i UNT 27 juni öppnar för många frågor. Hur resonerar man egentligen när man planerar nästa stopp för Upptåget i Vänge? Är det viktigt och ens rimligt att prioritera tågstopp på en ort med endast 12 km till Uppsala, tillräckligt nära för att det ska finnas cykelbana hela vägen till stan? Vore det inte ett alternativ att förlänga stadstrafiken till Vänge? Avståndet är jämförbart med samhällen som Bälinge och Lövstalöt.

Som boende i kommunen uppmanas vi att värna om miljön - vi ska inte köra med dubbdäck, vi ska samåka, åka kollektivt och tänka på utsläppen! Man kan undra vad som hände med miljöaspekten i den här frågan?

Boende i Järlåsa vittnar om att Upptåget ofta står stilla vid det som en gång var järnvägsstation för att vänta in andra tåg, men ett stopp för på och avstigning, icke!

Järlåsa är ett utspritt samhälle, många bor runt omkring samhället och cyklar/tar bilen till pendlarparkeringen för att åka vidare kommunalt. Det tar tid.

Och hur är det nu med landsbygdsutveckling? Om vi som bor några mil utanför stan fick möjlighet att pendla på kortare tid skulle det ge mer arbetsmöjligheter genom ett bredare geografiskt område. Att till exempel börja pendla till och arbeta i Stockholm skulle inte längre vara ett hinder.

Man får lätt känslan av att det inte är så viktigt med vårt samhälle på landet, ligger vi för nära kommungränsen, är vi för långt borta för att man ska orka engagera sig i oss? Vi som inte ens har soptunnor vid busshållsplatserna, vi som får ärva andra skolors gamla snickarbänkar, vi som får vägen ombygd och säkrare långt efter orter runt omkring.

Är det så, att i slutändan är det bara politik, det är inte människan, pendlaren eller miljön som är det viktiga?

Camilla Lind
Maria Berger
Järlåsa i Samverkan