För snart ett år sedan gjorde finanskommunalrådet Fredrik Ahlstedt ett utspel om att det behövs fler gågator i Uppsala. Han intervjuades bland annat av UNT och pekade då ut Svartbäcksgatan mellan St Olofsgatan och Skolgatan som en tillkommande gågata.

Det är något jag stöder. Att skapa fler gågator gynnar stadslivet, och ger uppsving för butiker, kaféer och restauranger. När Uppsala fortsätter att växa befolkningsmässigt är det naturligt att i takt med det utvidga stadens offentliga rum.

I samma veva som Ahlstedts utspel skickade jag in en motion till Uppsalas kommunfullmäktige där ett av förslagen var det man för ett år sedan lovade medborgarna genom media. Men döm om min förvåning när motionen avslogs och kallades ”oseriös” av Fredrik Ahlstedt.
Det väcker ju onekligen frågor. Finns det en annan Svartbäcksgata i Uppsala som Moderaterna vill göra till gågata?