KÄRNKRAFT. Mitt i rapporteringen om kärnkraftshaveriet i Japan dimper det ner en broschyr i brevlådan från Östhammars kommun. ”En långsiktigt säker lösning för slutförvar för använt kärnbränsle ...” lyder rubriken på broschyren. Långsiktigt säker? Vad är långsiktigt säkert?
När det gäller kärnavfallet handlar det om att det måste vara säkert i 100 000 år! Har Östhammars kommun förstått det? Kan någon över huvud taget sätta sig in i den tidsrymden? Det är klart man inte kan. Ingen kan det.
Lika fullt handlar det om ett avfall som är så farligt att det måste förvaras på ett helt säkert sätt i 100 000 år.

Behöver man bry sig? Om det handlar det om ett så stort antal år går det att svamla runt lite. De kommer nog på någonting. Det löser sig nog sedan, det där problemet. Nej, det är verkligen inte så det får gå till! Det är helt utan ansvar för både dagens och kommande generationer. Vi använder oss av kärnkraft som i sin drift är tämligen osäker och livsfarlig om det händer något och som alstrar ett avfall som kräver helt säker förvaring bortom allt liv, under en tidsrymd som inte är överblickbar.
Det är väl ändå dags att sätta stopp för detta monstruösa experiment?
Vi vägrar att längre ingå i det cyniska spelet med människor och allt annat levande. Stopp för kärnkraften nu och in på allvar med förnyelsebar, nutids- och framtidsvänlig energi!

Monica Löfberg
Harg