REPLIK på Eric Birkstens (Svensk Vindenergi) svar 24/10.

Låt oss fortsätta stå i vägen och säkra vår ekonomi, närmiljö och yttrandefrihet. Att vindkraften producerar el till låg kostnad är en myt som odlas av vindkraftslobbyn. Både Kungliga Vetenskapsakademien och Ingenjörsvetenskapsakademin har i flera av varandra oberoende utredningar slagit fast att vindkraften är dyr och leder till ett högt uppdrivet elpris.
Slutsatserna är: Kraftigt ökade subventioner, svåra miljömålkonflikter, stora konsekvenser för elnätet och priset för konsumenterna blir högt.

En fråga till Svensk Vindenergi är: Om vindelen är så billig, varför kräver ni ytterligare stora påslag på subventionerna och varför kräver ni dubbla subventioner för vindkraft till havs?
Några jobb av betydelse skapas inte heller, snarare är det så att flera internationella undersökningar visar att vindkraftssubventionerna minskar antalet riktiga jobb eftersom jobben i basindustrin och den elintensiva industrin slås ut. Dessutom går tre av fyra subventionskronor till utländsk vindkraftsindustri. I Norge tyder erfarenheterna på att just vindkraftsindustrin är sämst när det gäller att generera jobb för subventionsmiljarderna.

En annan myt är att vindkraften reducerar koldioxidutsläppen. Svensk elproduktion är redan till 97 procent koldioxidfri. När det gäller stimulans till glesbygden så innebär den bara att redan bemedlade markägare får mer medan grannarnas fastigheter devalveras.
Att kommunernas beslut ibland tar tid tas av vindkraftsindustrin som intäkt för att sopa bort närdemokratin. Slutsatsen bör istället vara att många vindkraftsprojekt är behäftade med stor problematik ur miljösynpunkt och att prospekten ofta är slarviga och behäftade med mängder av felaktigheter.
Felaktigheter som människor via advokater och konsulter i många fall själva eller tillsammans med Svenskt Landskapsskydd måste hantera. Att Svensk Vindenergi vägrar ta ansvar för den egna verksamheten, och skyller sina tillkortakommanden på demokratin, är skrämmande.

Jonny Fagerström
Föreningen Svenskt Landskapsskydd